stat4u

Polityka prywatności serwisu www.nowartprofile.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych

osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez

nich usług formularzy kontaktowych oraz czatu poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

NOWART Artur Nowak z siedzibą w 32-305 Olkusz, ul. E. Orzeszkowej 14/10

NIP 6371209861 REGON 120193954 we współpracy z Nowart Profile Mateusz

Nowak z siedzibą w 32-300 Olkusz, ul. Krakowska 16

NIP 6372204021 REGON 369849643

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy

wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych

osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy

ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych

osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego

rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez

Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają

Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez informacje podawane podczas rozmowy „na żywo” na czacie

c) zbieranie anonimowych danych analitycznych poprzez aplikację Google

Analytics

d) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji

konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu

informacyjnego lub zamówienia wzornika.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani

udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych

osobowych. Wyjątkiem od powyższego jest przekazanie Twoich danych

osobowych podwykonawcom serwisu np. firmom kurierskim w celu wykonania

usługi, zamówienia, lub zawartej umowy.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która

je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania

przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu,

na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany

prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu

internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny

i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób

nadzorowane przez serwis www.nowartprofile.pl. Strony te mogą posiadać

własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się

zapoznać.

12. Dane archiwizowane są przez cały okres funkcjonowania serwisu lub do

momentu cofnięcia Twojej zgody w dowolnym momencie lub do chwili zmiany

prawa.

13. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów

prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody- powyższe prosimy zgłaszać do

serwisu poprzez zakładkę KONTAKT.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności

jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Produkty

Współpraca

Home

Kontakt

O nas

Katalog pdf

Copyright © 2018 Nowart Profile

Katalog Nowart Profile 2018 pdf